Atawizm (klopsztanga)

Katowice, 29.06.2016 Atawizm - wg definicji - to pojawienie się cech lub zachowań, charakterystycznych dla odległych przodków danego organizmu. Trzepak (śląska klopsztanga) w dawnych czasach stanowił centrum podwórkowego życia kulturalno-towarzysko-sportowo-oświatowego. Potem nastały multimedia i wypieszczone, kolorowe place zabaw. A jednak w organizmach zachowało się coś pierwotnego.
Katowice, 29.06.2016
Atawizm – wg definicji – to pojawienie się cech lub zachowań, charakterystycznych dla odległych przodków danego organizmu. Trzepak (śląska klopsztanga) w dawnych czasach stanowił centrum podwórkowego życia kulturalno-towarzysko-sportowo-oświatowego. Potem nastały multimedia i wypieszczone, kolorowe place zabaw. A jednak w organizmach zachowało się coś pierwotnego.

Comments are closed.